Fagområder

Vårt kontor har drevet med advokatpraksis siden 1971 og vi har i dag fokus på å bringe firmaets lange tradisjoner inn i fremtiden.

Vi ønsker å bidra til et levende sentrum i Kragerø hele året og er selvfølgelig medlem av Kragerø Næringsforening. I tillegg er vi medlem av Eiendomsadvokatenes servicekontor.

Rettsområde

Som advokater kan vi tilby våre kunder et bredt spekter av tjenester på ulike fagfelt.

 • kontrakts-/avtalerett
 • bygg- og entrepriserett
 • familie, arv og skifte
 • konkurs og tvangsfullbyrdelse
 • selskaps- og formuesrett
 • barnevern/barnefordeling
 • prosedyre og styrearbeid

Fast eiendom

Som eiendomsadvokater yter vi bistand innenfor de fleste områder knyttet til fast eiendom.

 • nabo-/grensetvister
 • tomtefeste
 • servitutter og hevd
 • plan- og bygningsrett
 • sameieproblematik
 • oppløsning av sameier
 • jordskifte
 • kontrakter
Birgitte Midgaard
Birgitte Midgaard

advokat | megler | partner

Geirr Midgaard

advokat

Heidi U. Andersen

kontormedarbeider | sekretær | medhjelper

«Vi tror på hardt arbeid og faglig dyktighet igjennom verdiskapning og langsiktig tenkning ovenfor klienter, ansatte og lokalsamfunnet.«