Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS

Advokatpraksis


Vi yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder.

Før vi påtar oss et oppdrag for deg, undersøker vi om du kan få fri rettshjelp eller om du har forsikringer som dekker juridisk bistand. Vi legger alltid vekt på å være kostnadsbevisste.

Når vi påtar oss et oppdrag gir vi deg en oppdragsbekreftelse som bl. a. angir oppdraget, varigheten av dette og kostnadene ved vår bistand.

Har du spørsmål/behov for bistand er du VELKOMMEN til å ta kontakt med oss!
Birgitte Midgaard Geirr Midgaard Astri Ellegård-Jacobsen Anne-Marthe Bakkerud Heidi U. Andersen
advokat / megler

Mob: 924 64 723

advokat / megler

Mob: 992 65 035

advokat / megler

Mob: 958 28 726

adv.flm / eiendomsmeglerflm

Mob: 41203951

sektretær / meglerassistent

Mob: 940 07 272
← TILBAKE TIL FORSIDEN
Torvgaten 13 , 3770 KRAGERØ · PB 122, 3791 Kragerø
Tlf: 35 98 99 30 · Faks: 35 98 99 39 · e-post: post@m-o.no · Org. nr. 992 841 958