Advokatpraksis


Vi yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder.

Før vi påtar oss et oppdrag for deg, undersøker vi om du kan få fri rettshjelp eller om du har forsikringer som dekker juridisk bistand. Vi legger alltid vekt på å være kostnadsbevisste.

Når vi påtar oss et oppdrag gir vi deg en oppdragsbekreftelse som bl. a. angir oppdraget, varigheten av dette og kostnadene ved vår bistand.

Har du spørsmål/behov for bistand er du VELKOMMEN til å ta kontakt med oss!
Geirr Midgaard
advokat/megler
Jan I. Opthun
advokat/megler
Birgitte Midgaard
advokat/megler



← TILBAKE TIL FORSIDEN




Torvgaten 13 , 3770 KRAGERØ · PB 122, 3791 Kragerø
Tlf: 35 98 99 30 · Faks: 35 98 99 39 · e-post: post@m-o.no · Org. nr. 992 841 958